K-KINGDOM - sklep z kpopowymi ubraniami i dodatkami
ZAPRASZAMY NA PRZEDSPRZEDAŻ BOX'A NIESPODZIANKI Z OKAZJI 11 ROCZNICY DEBIUTU BTS!
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików "cookies" sklepu internetowego K-KINGDOM - Studio graficzne i pracownia nadruku "EMI", Emilia Pająk prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem kkingdom.shoplo.com

Sklep K-KINGDOM zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności naszych użytkowników.

Udostępniona Polityka prywatności zawiera wyjaśnienia na temat rodzajów danych osobowych, które gromadzimy na stronie internetowej naszego sklepu, a także informacje na temat sposobu wykorzystywania, udostępniania i ochrony tych danych.

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Poniżej przedstawimy szereg informacji i zasad, którymi się kierujemy. Nasz cel przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych, to umożliwienie korzystania z funkcjonalności sklepu, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z klientami, prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniem od umowy, udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych.

Aby szczegółowo zrozumieć poglądy i praktyki związane z danymi osobowymi użytkowników i ich przetwarzaniem, prosimy o uważnie zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Poprzez korzystanie z naszego sklepu, przede wszystkim założenie konta w celu realizacji zakupów, każdy użytkownik potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał całość udostępnionej Polityki prywatności.

KIM JESTEŚMY?

Sklep jest zarządzany przez:

Studio graficzne i pracownie nadruku EMI, Emilia Pająk z siedzibą w Brzegi Dolne 93a, 38-700 Ustrzyki Dolne, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP: 6891227090 

Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu: 514 865 255 oraz przy użyciu adresu e-mail: kkingdomshop@gmail.com

Sklep K-KINGDOM jest administratorem danych osobowych gromadzonych od użytkownika.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane naszych klientów były:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celach,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

- odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystania tych spośród wymienionych danych, które są:

- niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

- niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą klienta,

- niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

Dane przetwarzane przez nasz sklep K-KINGDOM (Sprzedawce) są przechowywane wewnątrz firmy oraz na zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie zawartych przez nas umów. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

JAKIE DANE GROMADZIMY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika podczas tworzenia konta do korzystania z usług naszego sklepu internetowego obejmują: - imię i nazwisko,

adres wysyłki zamówienia, - adres e-mail, - numer telefonu,

Dane udostępniane nam przez użytkowników są niezbędne abyśmy mogli świadczyć naszą usługę.

Jeżeli użytkownik nie będzie mógł podać wymienionych powyżej danych osobowych, prawdopodobnie nie będziemy w stanie zrealizować złożonego zamówienia

Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez K-KINGDOM (administratora) to w szczególności:

- zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania zamówionego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie),

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

- przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz dostarczenie nagród,

- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych,

- prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości/zapytania Klientów.

Przetwarzamy zatem dane umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Sklepu, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Klientami, prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniem od umowy, udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych.

PRAWA KLIENTA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo poprawiania swoich danych,

- prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Informacje, które nam o sobie udostępniasz w są przechowywane przez należyty okres, aby umożliwić ich wykorzystanie do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

POLITYKA COOKIES

Cookies są małymi informacjami, które zapisywane są na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas każdorazowych odwiedzin strony internetowej. Służą one efektywniejszemu kształtowaniu stron internetowych. Niektóre cookies (tzw. Session Cookies) kasowane są zaraz po zamknięciu wyszukiwarki, inne natomiast (Persistent Cookies lub Tracking Codes) zachowywane są przez określony okres czasu lub do momentu skasowania ich z pamięci podręcznej wyszukiwarki. Cookies pozwalają zidentyfikować odwiedzających nasz sklep jeśli ci pojawiają się ponownie. Prawie wszystkie wyszukiwarki akceptują cookies automatycznie. Tę funkcję można wyłączyć manualnie, zmieniając ustawienia wyszukiwarki. Szczegółowe informacje na temat cookies dostępne są na stronie www.allaboutcookies.org

DO CZEGO SŁUŻĄ COOKIES?

Cookies wykorzystywane są do następujących celów:

- zapewnienie bezpiecznego środowiska internetowego,

- kontrola wydajności naszej strony internetowej, ukształtowanie jej jako strony przyjaznej dla użytkownika, usprawnienie jej działania

Nie wykorzystujemy Cookies do śledzenia Państwa aktywności w internecie poza naszą stroną internetową.

Użytkownicy mogą usunąć pliki cookies, które zapisywane są przez naszą stronę. W tym przypadku usuwane są indywidualne dane oraz treści, włącznie z ustawieniami cookies. Przy następnych odwiedzinach naszej strony nie zostaniesz zidentyfikowany jako gość ponownie odwiedzający naszą stronę.

Podstawą prawną do użycia plików Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zapisujemy przy tym jedynie adres IP, nie zapisujemy żadnych danych osobowych.

WYŁĄCZENIE COOKIES

Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. Należy przy tym pamiętać, że niektóre z cookies są konieczne do tego, aby nawigacja strony działała bez przeszkód.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany przestawionej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji

do góry
Szablon Modern Standard od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl