K-KINGDOM - sklep z kpopowymi ubraniami i dodatkami

MIŁEGO WYPOCZYNKU NA FERIACH - ZAPRASZAMY NA ZAKUPY :)
 
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego K-KINGDOM SHOP

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym K-KINGDOM działającego pod adresem http://www.kkingdom.shoplo.com

b) Przedmiotem działalności sklepu internetowego K-KINGDOM jest sprzedaż odzieży oraz dodatków.

c) Właścicielem sklepu internetowego K-KINGDOM jest Studio graficzne i pracownia nadruku "EMI" Emilia Pająk, Brzegi Dolne 93a, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP: 6891227090, REGON: 367646491 zwany dalej Sprzedającym.

d) Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: Pod numerem telefonu: 514 865 255 (w godzinach od 11:00 do 18:00) lub e-mailowo pod adresem: kkingdomshop@gmail.com

e) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internetowej w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.

f) Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

g) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

h) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. DANE KONTAKTOWE SKLEPU

 Adres Sprzedawcy: K-KINGDOM Studio graficzne i pracownia nadruku EMI, Emilia Pająk

Brzegi Dolne 93a, 38-700 Ustrzyki Dolne 

Konto mbank: 85 1140 2004 0000 3102 7700 4691

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: Pod numerem telefonu: 514 865 255 (w godzinach od 11:00 do 18:00) lub e-mailowo pod adresem: kkingdomshop@gmail.com

3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


a) Zamówienie w sklepie internetowym K-KINGDOM składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, działającej pod adresem http://www.kkingdom.shoplo.com

b) W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

- wybrać zamawiany produkt poprzez dodanie go do „koszyka”,

- podać adres dostawy,

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

- potwierdzić wypełniony formularz zamówienia oraz zakończyć procedurę składania zamówienia poprzez wybór opcji „zamawiam i płacę”.

c) Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem wypełnionego przez klienta formularza zamówienia. W formularzu niezbędne jest podanie wszystkich danych umożliwiających dostarczenie zamówienia (imię, nazwisko, pełen adres, adres e-mail, telefon kontaktowy). Należy także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności.

d) Zapłata jest warunkiem koniecznym do otrzymania zamówionego przedmiotu.

e) Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą płatności online, karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze towaru (za pobraniem)). Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem - w tym wypadku należy skontaktować się ze Sprzedającym przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej pod adresem email: kkingdomshop@gmail.com. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeśli nie otrzymamy informacji o dokonaniu płatność w określonym czasie – zamówienie zostanie anulowane.

f) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Blue Media S.A.

g) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

h) W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru - Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania tych danych.

i) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

j) Realizacja zamówienia trwa w okresie 2-5 dni (od poniedziałku do piątku) roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. K-KINGDOM zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w terminach realizacji i wysyłki w zależności od ilości oraz natężenia zamówień.

3. CENY

a) Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego K-KINGDOM są cenami brutto i podawane są w walucie: polski złoty (PLN). Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszt wysyłki wybierany jest przez Klienta podczas finalizacji zakupów.

b) Cena każdego przedmiotu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep internetowy K-KINGDOM zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

c) Sklep internetowy K-KINGDOM zastrzega sobie prawo do przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych. Do sprzedaży oraz wyprzedaży promocyjnej może zostać przeznaczona ograniczona ilość towarów. Wtedy realizacja zamówień następuję według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania zapasów.

d) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za nie.

e) Realizacja zamówienia trwa od 2-5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). K-KINGDOM zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w terminach realizacji i wysyłki w zależności od ilości oraz natężenia zamówień.

5. DOSTAWA TOWARU

a) Zamówiony towar zostaje wysłany w przeciągu 1-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sprzedawcy. K-KINGDOM zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w terminach wysyłki w zależności od ilości oraz natężenia zamówień.

b) Zamówiony towar jest wysyłany na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej i usługi Kurier Pocztex 48.

c) Koszt podanych sposobów dostawy jest stały bez względu na zamawianą ilość towaru. Sklep internetowy K-KINGDOM zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku podniesienia ceny za usługę przez wyżej wymienionego pośrednika.

d) Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez klienta sposobu doręczenia.

e) Wysyłka towaru w przypadku płatności na konto bankowe następuję po zaksięgowaniu należności na koncie.

f) Odbiór osobisty zamówienia jest bezpłatny.

g) Cennik dostawy dostępny w jednej z zakładce PŁATNOŚĆ/WYSYŁKA w stopce strony sklepu internetowego K-KINGDOM.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

a) Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny.

b) Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (nadruk według własnego pomysłu), czyli wszystkich produktów zamówionych w zakładce "własny nadruk".

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c) Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.

d) Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta.

e) Zwrot dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta na piśmie lub e-mailowo oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia odstąpienia od umowy udostępniamy na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: kkingdomshop@gmail.com), wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

K-KINGDOM

Studio graficzne i pracownia nadruku EMI, Emilia Pająk

Brzegi Dolne 93a,

38-700 Ustrzyki Dolne

e) Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia z powrotem  towaru, zwrócić klientowi poniesione koszty (koszt zamówionego towaru+ koszt przesyłki do klienta).

5. REKLAMACJE

a) Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

b) Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedającego, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kkingdomshop@gmail.com

c) Reklamacja powinna wskazywać okoliczności związane z jej złożeniem, w szczególności opis, datę wystąpienia niezgodności towaru z umową sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania. Powinna także zawierać dane kontaktowe zgłaszającego Klienta.

d) Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeśli zostanie ono pozytywnie rozpatrzone, wadliwy towar zostanie wymieniony na towar pełnowartościowy bądź w przypadku np. wyczerpania zapasów sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inny dostępny.

e) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

f) Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i jak najlepiej oddawały ich wygląd rzeczywisty.

g) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy pocztowej w momencie dostarczenia przesyłki.

6. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Sklep K-KINGDOM zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. W zakładce Polityka prywatności Klient znajdzie szczegółow wyjaśnienia na temat rodzajów danych osobowych, które gromadzimy na stronie internetowej naszego sklepu, a także informacje na temat sposobu wykorzystywania, udostępniania i ochrony tych danych.

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

b) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. c) Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. d) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

f) Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”, Dz.U. Nr 133 poz. 883, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

7. POLITYKA COOKIES

a) Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

b) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f) W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

-„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

-„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

-„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

h) Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

i) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. 

j) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Prezentowane na stronach sklepu internetowego K-KINGDOM, wzory i kompozycje produktów, opisy produktów, grafika sklepu oraz zdjęcia stanowią własność Sprzedającego. Kopiowanie zdjęć, treści i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich; podstawa prawna : Dz.U.94 nr24 poz.83, sprost.:Dz.U.94 nr43 poz. 170.

b) Regulamin wchodzi w życie dnia 17.09.2017 r. z późniejszą poprawką z dnia 24.05.2018

c) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym K-KINGDOM jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówienie.

d) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Dostępne formy płatności

do góry
Szablon Modern Standard od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl